متخصص زنان دکتربهینه نام آورجهرمی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07136263601
محل:شیراز، ملاصدرا
آدرس:ملاصدرا کوچه 6 مجتمع پزشکی پاستور
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1330 بار
متخصص زنان دکتربهینه نام آورجهرمی

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکتربهینه نام آورجهرمی چند ستاره می دهید؟