متخصص زنان دکترالهام شرکاء


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132317672
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل فلسطین و 20 متری سینماسعدی ساختمان مهر طبقه 1
مشاهده:3198 بار
متخصص زنان دکترالهام شرکاء

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 10 الی 16 روزهای شنبه و دوشنبه ( صبح ) و روزهای سه شنبه و چهارشنبه ( بعدازظهر)

به متخصص زنان دکترالهام شرکاء چند ستاره می دهید؟