متخصص زنان دکتراکرم ترتیفی زاده


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132345507
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی چهارراه معدل مجتمع آبان طبقه 1
مشاهده:2829 بار
متخصص زنان دکتراکرم ترتیفی زاده

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 9 الی 12 و 16 الی 19:30 پنج شنبه ها بعدازظهر تعطیل می باشد

به متخصص زنان دکتراکرم ترتیفی زاده چند ستاره می دهید؟