متخصص زنان دکترافسانه مرتضوی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07136462963
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه دانشجو ساختمان بانک ملی مجتمع پزشکی نشاط طبقه اول
مشاهده:1248 بار
متخصص زنان دکترافسانه مرتضوی

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترافسانه مرتضوی چند ستاره می دهید؟