متخصص زنان دکتراعظم علی اکبریان


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132301939
محل:شیراز، ستاد
آدرس:مشیرفاطمی کوچه نصیریه طبقه فوقانی شیراز پاساژ
مشاهده:3462 بار
متخصص زنان دکتراعظم علی اکبریان

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 15 الی 20 و روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 12

به متخصص زنان دکتراعظم علی اکبریان چند ستاره می دهید؟