کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترمرادی نژاد


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132360597
محل:شیراز، زند
آدرس:بالاتر از بیمارستان سعدی ساختمان پارسیان طبقه 4
مشاهده:1558 بار
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترمرادی نژاد

- سونوگرافی - رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترمرادی نژاد چند ستاره می دهید؟