کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترپویاخرد


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132351369
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی درمانگاه بیمارستان سعدی
مشاهده:1566 بار
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترپویاخرد

- سونوگرافی - رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترپویاخرد چند ستاره می دهید؟