کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترپورزند


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132306878
محل:شیراز، زند
آدرس:صورتگر حدفاصل هدایت و معدل ساختمان آراد
مشاهده:4106 بار
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترپورزند

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترپورزند چند ستاره می دهید؟