کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترنکویی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07136281390
محل:شیراز، زرگری
آدرس:چهارراه زرگری جنب بیمارستان خدادوست مجتمع پزشکی ستارخان طبقه اول
مشاهده:1777 بار
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترنکویی

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 9 الی 12 - 16 الی 21

به کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترنکویی چند ستاره می دهید؟