کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترسمیع


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132306821
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان صورتگر پلاک4
مشاهده:1641 بار
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترسمیع

- سونوگرافی کالرواپلر - رادبوگرافی دندان OPG - ساعت کار 8 الی 12 - 16 الی 20

به کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترسمیع چند ستاره می دهید؟