کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترمصلاپور


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132354704
محل:شیراز، زند
آدرس:فلسطین ( باغشاه ) ساختمان یاقوت طبقه اول
مشاهده:1767 بار
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترمصلاپور

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 12 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکترمصلاپور چند ستاره می دهید؟