کلینیک رادیولوژی دکتریاراحمدی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132301121
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند ساختمان پزشکان شیراز طبقه پنجم
مشاهده:999 بار
کلینیک رادیولوژی دکتریاراحمدی

- رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به کلینیک رادیولوژی دکتریاراحمدی چند ستاره می دهید؟