مطب دکتر مهرداد سجادی


گروه: پزشک عمومی
شماره تماس:07132346425
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند روبروی بیمارستان سعدی کوچه 41 ساختمان سینا طبقه 2
مشاهده:2247 بار
مطب دکتر مهرداد سجادی

- متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 17:30 الی 21

به مطب دکتر مهرداد سجادی چند ستاره می دهید؟