متخصص زنان دکتر پروانه سهامی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132317185
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند روبروی درمانگاه بیمارستان سعدی کوچه 43 ساختمان مرمر طبقه چهارم
مشاهده:2963 بار
متخصص زنان دکتر پروانه سهامی

- متخصص زنان - زایمان - ساعت کار 9 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکتر پروانه سهامی چند ستاره می دهید؟