مطب دکتر مژگان قدیری


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132304535
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:خیابان سی متری سینما سعدی بعد از داروخانه بابک چهارراه صاحبدیوانی مجتمع پزشکی دژبد
مشاهده:1858 بار
مطب دکتر مژگان قدیری

- زایمان و نازایی - جراح و متخصص بیماری های زنان - ساعت کار 16 الی 21

به مطب دکتر مژگان قدیری چند ستاره می دهید؟