درمانگاه دندان پزشكي ياس


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، بعثت
آدرس:بلوار ستارخان بعد از فست فود برنتین
مشاهده:2497 بار
درمانگاه دندان پزشكي ياس

- دندانپزشکی - عصب کشی - ساعت کار 9 الی 14 - 16 الی 20

به درمانگاه دندان پزشكي ياس چند ستاره می دهید؟