درمانگاه ایران زمین


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:بلوار علامه امینی خیابان تلاش
مشاهده:2878 بار
درمانگاه ایران زمین

- ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به درمانگاه ایران زمین چند ستاره می دهید؟