درمانگاه شبانه روزي آريا


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07136356008
محل:شیراز، فرهنگ شهر
آدرس:فرهنگ شهر بلوار شریعتی بین خیابان خلبانان و خیابان دوستان
مشاهده:2193 بار
درمانگاه شبانه روزي آريا

- ساعت کار شبانه روزی

به درمانگاه شبانه روزي آريا چند ستاره می دهید؟