درمانگاه سروش و بهداري صنعت نفت شيراز


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، بعثت
آدرس:بلوار سیاحتگر خیابان اعتمادی
مشاهده:2314 بار
درمانگاه سروش و بهداري صنعت نفت شيراز

- ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به درمانگاه سروش و بهداري صنعت نفت شيراز چند ستاره می دهید؟