درمانگاه ثامن الائمه


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، بلوار فضیلت
آدرس:بلوارابونصر بعدازبلوارفضیلت بعدازخیابان ولی عصر
مشاهده:2845 بار
درمانگاه ثامن الائمه

- ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به درمانگاه ثامن الائمه چند ستاره می دهید؟