مرکز درمانی ابن سینا


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:خیابان حافظ بعد از خیابان نفت
مشاهده:1929 بار
مرکز درمانی ابن سینا

- ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به مرکز درمانی ابن سینا چند ستاره می دهید؟