مجتمع بهداشتی درمانی حضرت بقیه الله اعظم


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، دروازه کازرون
آدرس:خیابان قاآنی شمالی دروازه کازرون بلوار سیبویه بعد از خیابان کارگر
مشاهده:2191 بار
مجتمع بهداشتی درمانی حضرت بقیه الله اعظم

- داروخانه - تزریقات - چشم پزشکی - دندانپزشکی - آزمایشگاه - ارتوپد - پزشک عمومی - ساعت کار 6 الی 21 یکسره

به مجتمع بهداشتی درمانی حضرت بقیه الله اعظم چند ستاره می دهید؟