درمانگاه شبانه روزی امام علی


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، امیرکبیر
آدرس:میدان بسیج خیابان انقلاب بلوار امیرکبیر
مشاهده:1667 بار
درمانگاه شبانه روزی امام علی

- تزریقات - پانسمان - داروخانه - ساعت کار شبانه روزی

به درمانگاه شبانه روزی امام علی چند ستاره می دهید؟