دارالشفا حضرت شاهچراغ (ع)


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07132224179
محل:شیراز، خیابان حضرتی
آدرس:خیابان حضرتی
مشاهده:2443 بار
دارالشفا حضرت شاهچراغ (ع)

- تزریقات - پانسمان - ساعت کار 9 الی 14 - 16 الی 20

به دارالشفا حضرت شاهچراغ (ع) چند ستاره می دهید؟