مطب دکتر اسدالله حبیب


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07132301447
محل:شیراز، زند
آدرس:بولوار کریم خان زند بین خیابان ساحلی و شهید عباسیان
مشاهده:3968 بار
مطب دکتر اسدالله حبیب

- ساعت کار 9 الی 14 - 16 الی 20

به مطب دکتر اسدالله حبیب چند ستاره می دهید؟