درمانگاه شبانه روزی رکن آباد


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07132426652
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:شهرک رکن آباد بلوار تلاش شرقی
مشاهده:2282 بار
درمانگاه شبانه روزی رکن آباد

- تزریقات - پانسمان - ساعت کار شبانه روزی

به درمانگاه شبانه روزی رکن آباد چند ستاره می دهید؟