مرکز تخصصی طب کار دکتر شمسی زاده


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07138393551
محل:شیراز، امیرکبیر
آدرس:بلوارامیرکبیر چهار راه سرباز طبقه سوم ایران خودرو بیات
مشاهده:3136 بار
مرکز تخصصی طب کار دکتر شمسی زاده

- ساعت کار 9 الی 14 - 16 الی 20

به مرکز تخصصی طب کار دکتر شمسی زاده چند ستاره می دهید؟