کلینیک شبانه روزی محمد رسول الله


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07138325200
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:بلوار پاسداران تقاطع خیابان بعثت
مشاهده:5923 بار
کلینیک شبانه روزی محمد رسول الله

- تزریقات - پانسمان - دندانپزشکی - ساعت کار شبانه روزی - شماره تماس 38220757 071

به کلینیک شبانه روزی محمد رسول الله چند ستاره می دهید؟