مطب دکتر معتمدی


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07132309686
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان ساحلی بین خیابان نشاط و بلوار کریم خان زند
مشاهده:2295 بار
مطب دکتر معتمدی

- ساعت کار 9 الی 14 - 16 الی 20

به مطب دکتر معتمدی چند ستاره می دهید؟