قالیشویی روشن


گروه: قالیشویی
شماره تماس:07136332263
محل:شیراز، فرهنگ شهر
آدرس:فرهنگ شهر ایستگاه 15
مشاهده:2321 بار
قالیشویی روشن
قالیشویی روشن
قالیشویی روشن

شستشو و خشک کردن انواع فرش و تعمیر و رفوی فرش ساعت کار : 8:30 الی 13:30 و 16 الی 21:30

به قالیشویی روشن چند ستاره می دهید؟