درمانگاه شبانه روزی میلاد


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07136302065
محل:شیراز، میدان معلم
آدرس:بلوار قدوسی غربی خیابان ایمان شمالی و خیابان پردیس
مشاهده:3363 بار
درمانگاه شبانه روزی میلاد

- پانسمان - تزریقات - ساعت کار شبانه روزی

به درمانگاه شبانه روزی میلاد چند ستاره می دهید؟