درمانگاه امام علي (ع) بهداشت و درمان صنعت نفت فارس


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07132250191
محل:شیراز، بعثت
آدرس:بلوار سرباز خیابان شبان
مشاهده:6417 بار
درمانگاه امام علي (ع) بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

- تزریقات - پانسمان - ساعت کار 8 الی 14 - 17 الی 20

به درمانگاه امام علي (ع) بهداشت و درمان صنعت نفت فارس چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

موارد بیشتر در گروه کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
برچسب ها