کلینیک تخصصی دندانپزشکی و مرکز ایمپلنت


گروه: دندان پزشک و دندانساز
شماره تماس:07136284411
محل:شیراز، چمران
آدرس:بلوار چمران بیمارستان مرکزی شیراز (MRI) طبقه9
مشاهده:2037 بار
کلینیک تخصصی دندانپزشکی و مرکز ایمپلنت

- دندانپزشکی - کاشت دندان - ساعت کار 8 الی 14 - 17 الی 20

به کلینیک تخصصی دندانپزشکی و مرکز ایمپلنت چند ستاره می دهید؟