درمانگاه شبانه روزی آستانه


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07137283534
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار زینبیه خیابان آستانه نرسیده به خیابان حسینی
مشاهده:2389 بار
درمانگاه شبانه روزی آستانه

- تزریقات - پانسمان - ساعت کار شبانه روزی

به درمانگاه شبانه روزی آستانه چند ستاره می دهید؟