شرکت کارگشایان تمیزکارفارس


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136224601
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:شهرک گلستان بلوار دهخدا ، خیابان آفاق
مشاهده:1270 بار
شرکت کارگشایان تمیزکارفارس

انجام امورات نظافت منزل و اماکن عمومی و خصوصی ساعت کار : 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت کارگشایان تمیزکارفارس چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

موارد بیشتر در گروه نظافت منزل و محل کار
برچسب ها