آموزشگاه رانندگی هلال


گروه: آموزش رانندگی
شماره تماس:07137363221
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:بلوار رحمت سه راه دارالرحمه جنب درمانگاه امام رضا آموزشگاه رانندگی هلال
مشاهده:2152 بار
آموزشگاه رانندگی هلال

- مجری طرح آموزش مهارت رانندگی گواهینامه ب 2 - دائر نمودن کلاس های تئوری آیین نامه فنی و رانندگی عملی شهری - شماره تماس 37394169 071 - ساعت کار 6 الی 13:30 - 16 الی 20

به آموزشگاه رانندگی هلال چند ستاره می دهید؟