درمانگاه خیریه دارالشفاء حضرت ابوالفضل (ع)


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07132226764
شماره همراه:09173174335
محل:شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
آدرس:خیابان احمدی کوچه جنب مسجد بیت العباس
مشاهده:3807 بار
درمانگاه خیریه دارالشفاء حضرت ابوالفضل (ع)

- داروخانه - پانسمان - تزریقات - آزمایشگاه - پزشک عمومی - خدمات دندانپزشکی - سوراخ کردن گوش - ختنه - ساعت کار 8 الی 20

به درمانگاه خیریه دارالشفاء حضرت ابوالفضل (ع) چند ستاره می دهید؟