درمانگاه کیمیا


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07132348792
محل:شیراز، بعثت
آدرس:چهارراه بنفشه روبروی بیمه ایران
مشاهده:2507 بار
درمانگاه کیمیا

- پزشک خانواده - پزشک عمومی - پزشک متخصص - فوق تخصص - آزمایشگاه - داروخانه - دندانپزشکی - ساعت کار 08:00 الی 24:00

به درمانگاه کیمیا چند ستاره می دهید؟