شرکت حرکت آفرینان لیان


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132288760
محل:شیراز، خاکشناسی
آدرس:خاکشناسی جنب باشگاه صنعت نفت
مشاهده:1909 بار
شرکت حرکت آفرینان لیان

نظافت اماکن عمومی و خصوصی و نگهداری از کودک و سالمند ساعت کار : 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت حرکت آفرینان لیان چند ستاره می دهید؟