شرکت یادمان خودروی آریانا


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136280609
محل:شیراز، زرگری
آدرس:پل زرگری کوچه 54
مشاهده:1961 بار
شرکت یادمان خودروی آریانا
شرکت یادمان خودروی آریانا

کلیه امور نگهداری از کودک و سالمند و نظافت اماکن عمومی و خصوصی ساعت کار : 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت یادمان خودروی آریانا چند ستاره می دهید؟