درمانگاه خیریه امیدرضا سهامی


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:07136269122
شماره همراه:09173155053
محل:شیراز، چمران
آدرس:بلوار چمران میدان دوم ابیوردی
مشاهده:2969 بار
درمانگاه خیریه امیدرضا سهامی

- سونوگرافی - رادیولوژی - عکس فک و دندان - OPG - پزشک عمومی - اورژانس - تزریقات - پانسمان تمام وقت - داروخانه - آزمایشگاه - دندانپزشکی - دندانسازی - بهداشت و تنظیم خانواده بصورت رایگان - کلینیک قلب و عروق - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - هواترمانیتورینگ ضربان قلب و فشارخون - ارتوپدی - توان بخشی و نوار عصب - اعصاب و روان - داخلی - عفونی - گوارش - کلیه مجاری و ادرای - اطفال - طرف قراردادها - تامین اجتماعی - خدمات درمانی نیروهای مسلح - دانا - ایران - اقتصاد نوین - بانک ملت - شبانه روزی - شماره تماس 36269121 - 36272331 071

به درمانگاه خیریه امیدرضا سهامی چند ستاره می دهید؟