کلینیک رادیولوژی دکترمحمدرضافرزانه


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132336099
محل:شیراز، زند
آدرس:بالاتر از انوری کوچه 35
مشاهده:1105 بار
کلینیک رادیولوژی دکترمحمدرضافرزانه

- رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترمحمدرضافرزانه چند ستاره می دهید؟