کلینیک رادیولوژی دکترمحمدجعفرمختار


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132357762
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی جنب بیمارستان شفا
مشاهده:750 بار
کلینیک رادیولوژی دکترمحمدجعفرمختار

- رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترمحمدجعفرمختار چند ستاره می دهید؟