کلینیک رادیولوژی فک و دهان دکترمجیدوفایی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132318168
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی بانک سپه کوچه 43 ساختمان مرمر طبقه 2
مشاهده:1568 بار
کلینیک رادیولوژی  فک و دهان دکترمجیدوفایی

- رادیولوژی فک و دهان - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی فک و دهان دکترمجیدوفایی چند ستاره می دهید؟