کلینیک رادیولوژی دکترعلی اصغرذاکرشهرک


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی ساختمان منا طبقه 2
مشاهده:1422 بار
کلینیک رادیولوژی دکترعلی اصغرذاکرشهرک

- رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترعلی اصغرذاکرشهرک چند ستاره می دهید؟