کلینیک رادیولوژی دکترحسن دشتی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132336356
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی 20متری سینماسعدی کوچه بانک نوین اولین فرعی سمت چپ مجتمع بهمن
مشاهده:1485 بار
کلینیک رادیولوژی دکترحسن دشتی

- رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترحسن دشتی چند ستاره می دهید؟