کلینیک رادیولوژی دکترتفضل هما


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132303614
محل:شیراز، زند
آدرس:پوستچی چهارراه اردیبهشت جنب درمانگاه چشم پزشکی
مشاهده:1247 بار
کلینیک رادیولوژی دکترتفضل هما

- رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترتفضل هما چند ستاره می دهید؟