کلینیک رادیولوژی دکترایرج کمالی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132220211
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:فلکه ولیعصر جنب بیمارستان شهیدبهشتی ساختمان پزشکان طبقه زیرزمین
مشاهده:2182 بار
کلینیک رادیولوژی دکترایرج کمالی

- رادیولوژی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترایرج کمالی چند ستاره می دهید؟