کلینیک رادیولوژی دکترادیب


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132332988
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل پوستچی و مشیرفاطمی ساختمان پرتوکلینیک
مشاهده:1069 بار
کلینیک رادیولوژی دکترادیب

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترادیب چند ستاره می دهید؟