کلینیک رادیولوژی دکترخسرومشکساران


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132307000
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی 20متری سینماسعدی ساختمان پزشکی سینا طبقه همکف
مشاهده:1831 بار
کلینیک رادیولوژی دکترخسرومشکساران

- رادیولوژی - سونوگرافی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به کلینیک رادیولوژی دکترخسرومشکساران چند ستاره می دهید؟